Inbjudan Breddbudkavlen

OK Gisle

Inbjuder till Nissadals breddbudkavle onsdag 19 juni 2019

Kavlen som passar alla åldrar, kön och kunnande.

Samling Isaberg övre värmestugan
Start Gemensam start 18.00. Tävlingsinformation ca: 17.45.
Karta Isabergskartan skala 1:10 000
Breddbudkavlen 4-8 löpare i varje lag.
Inga begränsningar men vi vädjar till alla klubbar att starta med jämna lag.
Max tid är 2 timmar.
4 banor ( 2km-vit, 3,5km-gul, 4,5km-röd, 6km-violett).
Exakta banlängder kommer i PM.
4 kartor till varje lag (en av varje bana)
Löpare får ej springa samma bana två gånger.
Växling sker med karta , laget kan därför aldrig ha mer än 4 löpare ute samtidigt på varsin bana.
Varje löpare har sin egen bricka.
Segrare är de som har mest kilometer kl 20.00.
Löpare som kommer i mål efter 20.00 får ej räkna sista banan.
Anmälan Senast söndagen den 16 Juni kl 18.00 via Eventor.
I anmälan ska det ingå lagets namn, löparnas namn samt SI-nummer.
Avgift 50:- per löpare, faktureras i efterhand.
Informtion Anders Kemper, 0708590981

Varmt Välkomna